در حال دریافت اطلاعات...
جستجوی پیشرفته
مرتب‌سازی بر اساس:
  • پرفروش‌ترین
  • پربازدیدترین
  • جدیدترین
  • ارزان‌ترین
  • گران‌ترین
50 کالا

لپ تاپ 14 اینچی اپل مدل MacBook Pro MTL83 2023

لپ تاپ 14 اینچی اپل مدل MacBook Pro MTL83 2023

MacBook Pro 14 MTL83 2023 M3 8‑core 8G 1T SSD M3 10‑Core GPU

CPU : M3 8-Core
RAM : 8GB
SSD : 1TB
GPU : M3 10‑core
DISPLAY : 14.2" Liquid Retina XDR
97,000,000 تومان

لپ تاپ 14 اینچی اپل مدل MacBook Pro 14 MRX33 2023

لپ تاپ 14 اینچی اپل مدل MacBook Pro 14 MRX33 2023

MacBook Pro MRX33 2023 M3 Pro 18G 512SSD 14-Core GPU

CPU : M3 Pro 11-Core
RAM : 18GB
SSD : 512GB
GPU : M3 Pro 14‑core
DISPLAY : 14.2" Liquid Retina XDR
115,470,000 تومان

لپ تاپ 15 اینچی اپل مدل MacBook Air MQKV3 2023

لپ تاپ 15 اینچی اپل مدل MacBook Air MQKV3 2023

MacBook Air 15 MQKV3 2023 M2 8G 512SSD M2 10‑core GPU

CPU : M2 8 Core
RAM : 8GB
SSD : 512GB
GPU : M2 10‑core
DISPLAY : 15.3" Liquid Retina XDR
81,000,000 تومان

لپ تاپ 13.6 اینچی اپل مدل MacBook Air MLY13 2022

لپ تاپ 13.6 اینچی اپل مدل MacBook Air MLY13 2022

MacBook Air 13.6 MLY13 2022 M2 8G 256SSD 8‑core GPU

CPU : M2 8 Core
RAM : 8GB
SSD : 256GB
GPU : M2 8‑core
DISPLAY : 13.6 Liquid Retina XDR
56,000,000 تومان

لپ تاپ 15 اینچی اپل مدل MacBook Air MQKX3 2023 MidNight

لپ تاپ 15 اینچی اپل مدل MacBook Air MQKX3 2023 MidNight

MacBook Air 15 MQKX3 2023 M2 8G 512SSD M2 10‑core GPU

CPU : M2 8 Core
RAM : 8GB
SSD : 512GB
GPU : M2 10‑core
DISPLAY : 15.3" Liquid Retina XDR
79,000,000 تومان

لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل MacBook Air MLXX3 2022

لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل MacBook Air MLXX3 2022

MacBook Air 13 MLXX3 2022 M2 8G 512SSD M2 10‑core GPU

CPU : M2 8 Core
RAM : 8GB
SSD :512GB
GPU : M2 10‑core
DISPLAY :13.6" Liquid Retina XDR
69,000,000 تومان

لپ تاپ 16 اینچی اپل مدل MacBook Pro 16 MRW13 2023

لپ تاپ 16 اینچی اپل مدل MacBook Pro 16 MRW13 2023

MacBook Pro 16 MRW13 2023 M3 Pro 18G 512SSD

CPU : M3 Pro 12-Core
RAM : 18GB
SSD : 512GB
GPU : M3 Pro 18‑core
DISPLAY : 16" Liquid Retina XDR
143,000,000 تومان

لپ تاپ 13.6 اینچی اپل مدل MacBook Air MLY33 2022 MidNight

لپ تاپ 13.6 اینچی اپل مدل MacBook Air MLY33 2022 MidNight

MacBook Air 13.6" MLY33 2022 M2 8G 256SSD M2 10‑core GPU

CPU : M2 8 Core
RAM : 8GB
SSD :265GB
GPU : M2 8‑core
DISPLAY :13.6" Liquid Retina XDR
56,500,000 تومان

لپ تاپ 15 اینچی اپل مدل MacBook Air MLY43 2022 MidNight

لپ تاپ 15 اینچی اپل مدل MacBook Air MLY43 2022 MidNight

MacBook Air13.6 MLY43 2022 M2 8G 512SSD M2 10‑core GPU

CPU : M2 8 Core
RAM : 8GB
SSD : 512GB
GPU : M2 10‑core
DISPLAY :13.6" Liquid Retina XDR
70,500,000 تومان

2022 لپ تاپ13.6 اینچی اپل مدل MacBook Air MLY23 starlight

2022 لپ تاپ13.6 اینچی اپل مدل MacBook Air MLY23 starlight

MacBook Air13.6 MLY23 2022 M2 8G 256SSD M2 10‑core GPU

CPU : M2 8 Core
RAM : 8GB
SSD : 512GB
GPU : M2 10‑core
DISPLAY : 13.6 Liquid Retina XDR
72,870,000 تومان

لپ تاپ 15 اینچی اپل مدل MacBook Air MQKR3 2023 Silver

لپ تاپ 15 اینچی اپل مدل MacBook Air MQKR3 2023 Silver

MacBook Air 15 MQKR3 2023 M2 8G 256SSD M2 10‑core GPU

CPU : M2 8 Core
RAM : 8GB
SSD : 256GB
GPU : M2 10‑core
DISPLAY : 15.3" Liquid Retina XDR
72,000,000 تومان

لپ تاپ 15 اینچی اپل مدل MacBook Air MQKQ3 2023 Gray

لپ تاپ 15 اینچی اپل مدل MacBook Air MQKQ3 2023 Gray

MacBook Air 15 MQKQ3 2023 M2 8G 512SSD M2 10‑core GPU

CPU : M2 8 Core
RAM : 8GB
SSD : 512GB
GPU : M2 10‑core
DISPLAY : 15.3" Liquid Retina XDR
79,000,000 تومان

لپ تاپ 15 اینچی اپل مدل MacBook Air MQKX3 2023 MidNight

لپ تاپ 15 اینچی اپل مدل MacBook Air MQKX3 2023 MidNight

MacBook Air 15 MQKX3 2023 M2 8G 512SSD M2 10‑core GPU

CPU : M2 8 Core
RAM : 8GB
SSD : 512GB
GPU : M2 10‑core
DISPLAY : 15.3" Liquid Retina XDR
79,000,000 تومان

لپ تاپ 15 اینچی اپل مدل MacBook Air MQKT3 2023 Silver

لپ تاپ 15 اینچی اپل مدل MacBook Air MQKT3 2023 Silver

MacBook Air 15 MQKT3 2023 M2 8G 512SSD M2 10‑core GPU

CPU : M2 8 Core
RAM : 8GB
SSD : 512GB
GPU : M2 10‑core
DISPLAY : 15.3" Liquid Retina XDR
84,970,000 تومان

لپ تاپ 15 اینچی اپل مدل MacBook Air MQKW3 2023 MidNight

لپ تاپ 15 اینچی اپل مدل MacBook Air MQKW3 2023 MidNight

MacBook Air 15 MQKW3 2023 M2 8G 256SSD M2 10‑core GPU

CPU : M2 8 Core
RAM : 8GB
SSD : 256GB
GPU : M2 10‑core
DISPLAY : 15.3" Liquid Retina XDR
69,470,000 تومان

لپ تاپ 15 اینچی اپل مدل MacBook Air MQKP3 2023 Gray

لپ تاپ 15 اینچی اپل مدل MacBook Air MQKP3 2023 Gray

MacBook Air 15 MQKP3 2023 M2 8G 256SSD M2 10‑core GPU

CPU : M2 8 Core
RAM : 8GB
SSD : 256GB
GPU : M2 10‑core
DISPLAY : 15.3" Liquid Retina XDR
69,000,000 تومان

لپ تاپ 15 اینچی اپل مدل MacBook Air MQKU3 2023 StarLight

لپ تاپ 15 اینچی اپل مدل MacBook Air MQKU3 2023 StarLight

MacBook Air 15 MQKU3 2023 M2 8G 256SSD M2 10‑core GPU

CPU : M2 8 Core
RAM : 8GB
SSD : 256GB
GPU : M2 10‑core
DISPLAY : 15.3" Liquid Retina XDR
67,470,000 تومان

لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل MacBook Air MGN93 2020 Gray

لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل MacBook Air MGN93 2020 Gray

MacBook Air 13 MGN93 2020 M1 8G 256SSD M1 7‑core GPU

CPU : M1 8 Core
RAM : 8GB DDR4
SSD : 256GB PCIe
GPU : M1 7‑core
DISPLAY : 13.3" Retina IPS
54,000,000 تومان

لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل MacBook Air MGND3 2020 Gold

لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل MacBook Air MGND3 2020 Gold

MacBook Air 13 MGND3 2020 M1 8G 256SSD M1 7‑core GPU

CPU : M1 8 Core
RAM : 8GB DDR4
SSD : 256GB PCIe
GPU : M1 7‑core
DISPLAY : 13.3" Retina IPS
53,900,000 تومان

لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل MacBook Air MGN63 2020 Gray

لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل MacBook Air MGN63 2020 Gray

MacBook Air 13 MGN63 2020 M1 8G 256SSD Integrated

CPU : M1 8 Core
RAM : 8GB DDR4
SSD : 256GB PCIe
GPU : integrated
DISPLAY : 13.3" Retina IPS
49,470,000 تومان

لپ تاپ 13.3 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNEQ3 2022

لپ تاپ 13.3 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNEQ3 2022

MacBook Pro 13 MNEQ3 2022 M2 8GB 512GB SSD 10Core

CPU : M2 8 Core
RAM : 8GB DDR4
SSD : 512GB PCIe
GPU : 10 Core
DISPLAY : 13.3" Retina IPS
ناموجود

لپ تاپ 13.3 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNEY3 2022

لپ تاپ 13.3 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNEY3 2022

MacBook Pro 13 MNEY3 2022 M2 8GB 512GB SSD 10Core

CPU : M2 8 Core
RAM : 8GB DDR4
SSD : 512GB PCIe
GPU : 10 Core
DISPLAY : 13.3" Retina IPS
ناموجود

لپ تاپ 13.3 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNEG3 2022

لپ تاپ 13.3 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNEG3 2022

MacBook Pro 13 MNEG3 2022 M2 8GB 512GB SSD 10Core

CPU : M2 8 Core
RAM : 8GB DDR4
SSD : 512GB PCIe
GPU : 10 Core
DISPLAY : 13.3" Retina IPS
ناموجود

لپ تاپ 13.3 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNEP3 2022

لپ تاپ 13.3 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNEP3 2022

MacBook Pro 13 MNEP3 2022 M2 8GB 256GB SSD 10Core

CPU : M2 8 Core
RAM : 8GB DDR4
SSD : 256GB PCIe
GPU : 10 Core
DISPLAY : 13.3" Retina IPS
ناموجود

لپ تاپ 13.3 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNEH3 2022

لپ تاپ 13.3 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNEH3 2022

MacBook Pro 13 MNEH3 2022 M2 8GB 256GB SSD 10Core

CPU : M2 8 Core
RAM : 8GB DDR4
SSD : 256GB PCIe
GPU : 10 Core
DISPLAY : 13.3" Retina IPS
ناموجود

لپ تاپ 14 اینچی اپل مدل MacBook Pro MPHK3 2023 Silver

لپ تاپ 14 اینچی اپل مدل MacBook Pro MPHK3 2023 Silver

MacBook Pro 14 MPHK3 2023 M2 Pro 32G 1T SSD M2 Pro 16‑core GPU

CPU : M2 Pro 10-Core
RAM : 32GB
SSD : 1TB
GPU : M2 Pro 16‑core
DISPLAY : 14.2" Liquid Retina XDR
تماس بگیرید

لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل MacBook Air MLY03 2022

لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل MacBook Air MLY03 2022

MacBook Air 13 MLY03 2022 M2 8G 512SSD M2 10‑core GPU

CPU : M2 8 Core
RAM : 8GB
SSD :512GB
GPU : M2 10‑core
DISPLAY :13.6" Liquid Retina XDR
ناموجود

لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل MacBook Air MLXW3 2022

لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل MacBook Air MLXW3 2022

MacBook Air 13 MLXW3 2022 M2 8G 256SSD M2 10‑core GPU

CPU : M2 8 Core
RAM : 8GB
SSD :265GB
GPU : M2 10‑core
DISPLAY :13.6" Liquid Retina XDR
ناموجود

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 256G دو سیمکارت - Not Active

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 256G دو سیمکارت - Not Active

Apple iPhone 13 CHA DualSim 256/4 5G

تعداد سیم کارت : دو سیمکارت
فناوری صفحه نمایش : OLED
اندازه صفحه نمایش : 6.1 اینچ
حافظه داخلی : 256 گیگابایت
پارت نامبر : CH/A چین
ناموجود

لپ تاپ 14 اینچی اپل مدل MacBook Pro MPHK3 2023 Silver

لپ تاپ 14 اینچی اپل مدل MacBook Pro MPHK3 2023 Silver

MacBook Pro 14 MPHK3 2023 M2 Pro 32G 1T SSD M2 Pro 16‑core GPU

CPU : M2 Pro 10-Core
RAM : 32GB
SSD : 1TB
GPU : M2 Pro 16‑core
DISPLAY : 14.2" Liquid Retina XDR
ناموجود

لپ تاپ 14 اینچی اپل مدل MacBook Pro MPHG3 2023 GRAY

لپ تاپ 14 اینچی اپل مدل MacBook Pro MPHG3 2023 GRAY

MacBook Pro 14 MPHG3 2023 M2 Pro 32G 1T SSD M2 Pro 16‑core GPU

CPU : M2 Pro 10-Core
RAM : 32GB
SSD : 1TB
GPU : M2 Pro 16‑core
DISPLAY : 14.2" Liquid Retina XDR
ناموجود

لپ تاپ 14 اینچی اپل مدل MacBook Pro MPHJ3 2023 Silver

لپ تاپ 14 اینچی اپل مدل MacBook Pro MPHJ3 2023 Silver

MacBook Pro 14 MPHJ3 2023 M2 Pro 16G 1T SSD M2 Pro 16‑core GPU

CPU : M2 Pro 10-Core
RAM : 16GB
SSD : 1TB
GPU : M2 Pro 16‑core
DISPLAY : 14.2" Liquid Retina XDR
ناموجود

لپ تاپ 14 اینچی اپل مدل MacBook Pro MPHF3 2023 Gray

لپ تاپ 14 اینچی اپل مدل MacBook Pro MPHF3 2023 Gray

MacBook Pro 14 MPHF3 2023 M2 Pro 16G 1T SSD M2 Pro 16‑core GPU

CPU : M2 Pro 10-Core
RAM : 16GB
SSD : 1TB
GPU : M2 Pro 16‑core
DISPLAY : 14.2" Liquid Retina XDR
ناموجود

لپ تاپ 14 اینچی اپل مدل MacBook Pro MPHH3 2023 Silver

لپ تاپ 14 اینچی اپل مدل MacBook Pro MPHH3 2023 Silver

MacBook Pro 14 MPHH3 2023 M2 Pro 16G 512SSD M2 Pro 16‑core GPU

CPU : M2 Pro 10-Core
RAM : 16GB
SSD : 512GB
GPU : M2 Pro 16‑core
DISPLAY : 14.2" Liquid Retina XDR
ناموجود

لپ تاپ 14 اینچی اپل مدل MacBook Pro MPHE3 2023 Gray

لپ تاپ 14 اینچی اپل مدل MacBook Pro MPHE3 2023 Gray

MacBook Pro 14 MPHE3 2023 M2 Pro 16G 512SSD M2 Pro 16‑core GPU

CPU : M2 Pro 10-Core
RAM : 16GB
SSD : 512GB
GPU : M2 Pro 16‑core
DISPLAY : 14.2" Liquid Retina XDR
ناموجود

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 128G دو سیمکارت - Not Active

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 128G دو سیمکارت - Not Active

Apple iPhone 13 CHA DualSim 128/4 5G

تعداد سیم کارت : دو سیمکارت
فناوری صفحه نمایش : OLED
اندازه صفحه نمایش : 6.1 اینچ
حافظه داخلی : 128 گیگابایت
پارت نامبر : CH/A چین
ناموجود